Predstavitev CFD-jev

Pogodbe za razliko (»CFD-ji«) strankam omogočajo izkoriščanje prednosti posedovanja pozicij za delnice, indekse, ETF-je, valutne pare Forex ali surovine, brez dejanskega lastništva nad temi inštrumenti. Stranka sklene pogodbo za CFD po kotirani ceni. Razlika med to ceno in ceno ob zaprtju pozicije se poravna v gotovini, iz česar tudi izhaja ime »Pogodba za razliko« (Contract for Difference – CFD).

Prosim, upoštevajte, da lahko stranke s trgovanjem s CFD-ji zgubijo ves svoj kapital. Prosim, da se zavedate vseh tveganj, ki se tičejo trgovanja.

Pri CFD-jih lahko stranke pozicijo kupijo (»dolga pozicija«) in jo pozneje s prodajo zaprejo. V obratnem primeru lahko stranke pozicijo prodajo (»kratka pozicija«) in jo pozneje z nakupom zaprejo. Prodaja po višji/nižji ceni kot je bila nakupna cena vam prinese ustrezen dobiček ali izgubo.

Priljubljenost CFD-jev je v preteklih letih narasla in prepričani smo, da bo ta način trgovanja na finančnih trgih v prihodnje postal še bolj priljubljen.

Princip trgovanja s CFD-ji je naslednji: namesto nakupa 1000 delnic podjetja Microsoft od borznega posrednika, lahko stranka na trgovalni platformi Plus500 kupi 1000 CFD-jev podjetja Microsoft. Z rastjo cene delnice podjetja Microsoft za 5 USD stranka s CFD-ji zasluži 5000 USD dobička, enako kot bi zaslužila z nakupom dejanskih delnic na borzi.

Podjetje Plus500 ponuja CFD-je brez posredniških provizij in z ugodnimi zahtevami po kritju. Poleg tega vam ne zaračunava nobenih doplačil za trgovanje in upravnih dajatev. Mnoge neučinkovitosti trgovanja z dejanskimi delnicami na borzi so odstranjene. Izognete se vsem stroškom in zamudam pri fizični dostavi delnic, njihovi registraciji ter plačilom borznemu posredniku za hrambo in varovanje. Druga večja prednost trgovanja s CFD-ji je, da lahko stranke pri trgovanju s kritjem uporabijo finančni vzvod. Trgovanje s CFD-ji strankam omogoča trgovanje s portfeljem delnic, indeksov ali surovin, brez vezanja velikih količin kapitala. Na primer, stranka, ki bo kupila delnice v vrednosti 50.000 USD, bo za enakovredni portfelj CFD-jev potrebovala le 1000 USD začetnega kritja.

Vsa finančna sredstva, do katerih je lastnik CFD-ja upravičen, kot so na primer dividende, so preračunana v gotovino in nakazana na njegov račun. Vendar pa volilna pravica, ki velja za lastnika delnice, ne velja za lastnika enakovrednega CFD-ja.

Podrobnosti o naši politiki izvajanja naročil si oglejte na naslednji povezavi.