Ali Plus500 obračunava provizijo za pretvorbo valut?

Plus500 obračuna provizijo za pretvorbo valut za vse posle z instrumenti, izraženimi v drugi valuti od valute vašega računa.

Provizija za pretvorbo valut znaša največ 0,3 % realiziranega dobička in izgube posla in se odrazi v realnem času v nerealiziranem dobičku in izgubi odprte pozicije.

Če se želite poučiti o načinu izračuna provizije za pretvorbo valut, si oglejte ta primer:

Vaš trgovalni račun je izražen v EUR, menjalni tečaj EUR/USD pa je 1,10101.
Odprete prodajno pozicijo na Facebook v višini 500 USD in ustvarite izgubo -10 $ (-9,08 €).
V tem primeru bomo obračunali dnevno provizijo za nočno financiranje za ohranjanje odprte pozicije po določenem času, in provizijo za pretvorbo valut.
Dnevna provizija za nočno financiranje bo -0,1 $ (-0,09 €), torej 1 pogodba x cena 500 $ x dnevni odstotek nočnega financiranja v višini -0,02 %.
Provizija za pretvorbo valut bo 0,3 % neto izgube vaše pozicije, torej (-10 $ - 0,1 $) * 0,3 % = -0,03 $(-0,027 €)
Skupna neto izguba = -(10+0,1+0,03) $ = -10.13 $ (-9,2 €)

Niste našli odgovora na vaše vprašanje? Kontaktirajte nas!
E-pošta

Pogodbe na razliko so kompleksni instrumenti in prinašajo veliko tveganje hitre izgube denarja zaradi finančnega vzvoda. Pri trgovanju s pogodbami na razliko pri tem ponudniku denar izgubi 80,5% računov malih vlagateljev. Razmislite, ali razumete, kako delujejo CFD-ji, in ali se lahko odločite za veliko tveganje, da boste izgubili denar.