Dodajate dividende?

Dividende so delež dobička podjetja, ki se nakaže delničarjem, presečni datum za lastništvo delnic, ki je podlaga za pravico do izplačila dividende, pa se imenuje presečni datum dividende (ex-dividend date).
Pri Plus500 trgujete s CFDji na delnice, zato same delnice dejansko nimate v lasti. Če imate na presečni datum dividende odprto pozicijo CFDja na delnico ali ETF, bo na vašem računu izvedena prilagoditev glede na dividendo, izplačano na osnovni instrument na trgu. Če imate nakupno pozicijo, boste dividendo prejeli v obliki pozitivne prilagoditve na vašem računu. Če imate prodajno pozicijo, pa bo izvedena negativna prilagoditev. Upoštevajte, da s CFDji na delnice nimate glasovalnih pravic.

Niste našli odgovora na vaše vprašanje? Kontaktirajte nas!
E-pošta

Pogodbe na razliko so kompleksni instrumenti in prinašajo veliko tveganje hitre izgube denarja zaradi finančnega vzvoda. Pri trgovanju s pogodbami na razliko pri tem ponudniku denar izgubi 80,5% računov malih vlagateljev. Razmislite, ali razumete, kako delujejo CFD-ji, in ali se lahko odločite za veliko tveganje, da boste izgubili denar.