Kako se izračunajo cene pri Plus500?

Plus500 cene z referenco na cene ustreznega finančnega instrumenta in razpona.
Naše cene so pridobljene iz različnih neodvisnih ponudnikov tržnih podatkov, ki svoje cene pridobivajo iz ustreznih izmenjav. Sprememba (tj. razpon) se nato samodejno doda, da pridemo do cene pri Plus500. Ta razpon plačate vi, vendar je cena vključena v kotirano ceno in ne predstavlja dodatnega stroška, ki bi ga morali poravnati še poleg kotirane cene.
Plus500 ponuja fiksen ali dinamičen razpon pri svojih instrumentih. Izračun razpona se lahko izvede tako, da se prodajna cena odšteje od nakupne cene instrumenta. Dinamični razpon se lahko spremeni v času odprtja pozicije, medtem ko fiksen razpon ostane nespremenjen od odprtja do zaprtja pozicije.
Določite cen za naše CFD-je na kriptovalute izvira iz določenih izmenjav s kriptovalutami. Vedite, da se cene kriptovalut lahko močno razlikujejo med izmenjavami s kriptovalutami.
Informacije glede razpona za določen instrument lahko najdete na naši spletni strani ali trgovalnih platformah na ekranu "Podrobnosti", ki se nahaja poleg imena instrumenta.

Niste našli odgovora na vaše vprašanje? Kontaktirajte nas!
E-pošta

Pogodbe na razliko so kompleksni instrumenti in prinašajo veliko tveganje hitre izgube denarja zaradi finančnega vzvoda. Pri trgovanju s pogodbami na razliko pri tem ponudniku denar izgubi 80,5% računov malih vlagateljev. Razmislite, ali razumete, kako delujejo CFD-ji, in ali se lahko odločite za veliko tveganje, da boste izgubili denar.