Ponujate storitve obvestil?

Seveda, in to popolnoma brezplačno! Obvestila in opozorila lahko prejmete vsakič, ko odprete/zaprete pozicijo, ko instrument doseže določen tečaj (ceno), pred pozivom h kritju, itd. S to storitvijo si zagotovite določen nadzor nad vašim trgovalnim računom, tudi takrat, ko niste prijavljeni v sistem.

Obvestila lahko nastavite s klikom na "Meni" → "Račun" → "Nastavitve obvestil", kjer si izberete, ali jih boste prejemali prek e-pošte/SMS/potiska.

Upoštevajte, da se potisna obvestila pošiljajo na vsako napravo, ki ste jo kadar koli uporabili za prijavo v svoj račun. Če ste za prijavo v svoj trgovalni račun uporabili napravo nekoga drugega, bodo potisna obvestila poslana tudi na to napravo, kakor da bi bila vaša. V tem primeru lahko kontaktirate podporo strankam in prosite, naj se naprava(e) tretjih oseb odstranijo iz evidence na vašem trgovalnem računu.

Vedite, da so to le obvestila; za spremljanje trgovalnega stanja in sprejemanja odločitev, kot npr. odprtje/zaprtje pozicije, se morate prijaviti v trgovalno platformo.

Prav tako prejemanje obvestil in opozoril ni zagotovljeno, saj jih pošilja tretja oseba.Za spremljanje pozicij na vašem računu ste izključno odgovorni vi, prav tako za sprejemanje odločitev, ki vključujejo, a niso omejene na: poplačilo sredstev in zapiranje pozicij.

Niste našli odgovora na vaše vprašanje? Kontaktirajte nas!
E-pošta

Pogodbe na razliko so kompleksni instrumenti in prinašajo veliko tveganje hitre izgube denarja zaradi finančnega vzvoda. Pri trgovanju s pogodbami na razliko pri tem ponudniku denar izgubi 80,5% računov malih vlagateljev. Razmislite, ali razumete, kako delujejo CFD-ji, in ali se lahko odločite za veliko tveganje, da boste izgubili denar.