Stanja na računu

Stanje: Depoziti - Dvigi + P&L zaprtih pozicij. Ne vključuje dobičkov/izgub trenutno odprtih pozicij

Razpoložljivo stanje: Znesek razpoložljiv za uporabo. Stanje + D/I odprtih pozicij – Začetna kritja

D/I: Dobiček in izguba za vse odprte pozicije (Dobiček + Izguba + Dnevna premija * število dni)

Sredstva: Ocenitev trenutnega stanja na računu. Stanje + D/I odprtih pozicij

Primer stanja na računu:
Prijavili ste se in s kreditne kartice naložili 1.000 USD

 • Stanje: 1.000 USD. (Naložena sredstva – Dvigi + Dobiček/Izguba zaprtih pozicij)
 • D/I = 0 USD. (Skupni dobiček in izguba vseh odprtih pozicij z vključenimi dnevnimi premijami)
 • Razpoložljivo stanje: 1.000 USD (Stanje + D/I odprtih pozicij – Začetna kritja)
 • Sredstva: 1.000 USD (Stanje + D/I odprtih pozicij)

13:00 – Kupili ste 100 sodčkov nafte po tržni ceni 60,00 USD s pozivom za prevzem dobička pri ceni nafte 66,00 USD.
Skupni znesek vašega nakupa je: 100*60,00 USD = 6000 USD
Potrebno začetno kritje za nafto znaša 10 %: 600 USD
Vzdrževalno kritje potrebno za vzdrževanje naftne pozicije znaša 5 %: 300 USD

Če se vaša sredstva znižajo pod 300 USD, boste prejeli poziv h kritju.

 • Stanje: 1.000 USD
 • D/I = 0 USD (razpon pri nafti je običajno 5 centov, vaš D/I torej znaša –5 USD)
 • Vaše razpoložljivo stanje po nakupu nafte znaša: 400 USD. (1.000 USD – 10 % * 6.000 USD = 400 USD).
 • Sredstva na računu znašajo 1.000 USD (1.000 USD + 0 USD).

14:05 – Cena nafte naraste na 64 USD.

 • Stanje: 1.000 USD
 • D/I: +400 USD. (100 * 64 USD – 100 * 60 USD)
 • Razpoložljivo stanje: 800 USD. (1.000 USD – 10 % * 6.000 USD + 400 USD = 800 USD).
 • Sredstva: 1.400 USD (1.000 USD + 400 USD).

14:15 – Cena nafte naraste na 66 USD – stanje pred izvršitvijo prevzema dobička.

 • Stanje: 1.000 USD
 • D/I: +600 USD. (100 * 66 USD – 100 * 60 USD)
 • Razpoložljivo stanje: 1.000 USD. (1.000 USD – 10 % * 6.000 USD + 600 USD = 1.000 USD)
 • Sredstva: 1.600 USD (1.000 USD + 600 USD)

14:15 – Izvrši se prevzem dobička. S tem poslom ste prislužili 600 USD.

 • Stanje: 1.600 USD
 • D/I: 0 USD. (ni odprtih pozicij)
 • Razpoložljivo stanje: 1.600 USD
 • Sredstva: 1.600 USD