Vrste in cene inštrumentov

Delniški CFD-ji – Google, Vodafone, Barclays, Nokia, BMW itd.

Delniški CFD-ji podjetja Plus500 vam omogočajo trgovanje s CFD-ji na najpogosteje trgovane svetovne delnice. Pogodbena vrednost delniškega CFD-ja podjetja Plus 500 je enaka kotirani ceni v centih. Primer: če se CFD podjetja Google trguje po ceni 490,23 USD, potem je vrednost enega CFD-ja podjetja Google enaka 490,23 USD. Že pri 5% začetnega kritja lahko pridobite 20-kratni finančni vzvod pri najbolj aktivno trgovanih delnicah na svetovnih borzah.

Trgovanje s CFD-ji na indekse – S&P 500, UK 100, Germany 30 itd.

Pogramska oprema Plus500 omogoča trgovanje z vodilnimi svetovnimi delniškimi indeksi. Pogodbena vrednost enega CFD-ja na indekse je enaka kotirani ceni v valuti indeksa. Primer: če se CFD indeksa DJIA trguje pri ceni 13.805,56 USD, potem je vrednost enega CFD-ja indeksa DJIA enaka 13.805,56 USD. Že pri 0,3% začetnega kritja lahko pridobite 300-kratni finančni vzvod pri vodilnih delniških indeksih.

Trgovanje Forex – EUR/USD, EUR/GBP, USD/JPY itd.

S programsko opremo Plus500 lahko trgujete z najbolj aktivno trgovanimi valutnimi pari FX (Forex). Pogodbena vrednost enega Forex CFD-ja je enaka 100-kratni kotirani ceni v drugi valuti valutnega para. Torej, če se AUD/USD CFD trguje po ceni 0,945 je vrednost enega AUD/USD CFD-ja enaka 94,50 USD ali 100 AUD. Pri investicijah s 0,3% začetnim kritjem lahko pridobite 300-kratni finančni vzvod pri najbolj aktivno trgovanih valutnih parih FX.

CFD-ji na surovine – surova nafta, zlato, srebro itd.

S programsko opremo Plus500 lahko trgujete z najpomembnejšimi svetovnimi surovinami. Pogodbena vrednost enega CFD-ja na surovine je enaka kotirani ceni v valuti surovine. Torej, če se CFD na zlato trguje po ceni 786,40 USD, je vrednost enega CFD-ja na zlato enaka 786,40 USD (oziroma enaka ceni ene čiste unče zlata). Pri investicijah s 0,7% začetnim kritjem lahko pridobite 152-kratni finančni vzvod pri teh ključnih surovinah.

Oblikovanje cen

Podjetje Plus500 uporablja cene v živo, pridobljene neposredno iz prepoznanega trga, na katerem se trguje z zadevnim inštrumentom. Majhna prilagoditvena premija se nato doda tržni srednji ceni in oblikuje tržni razpon. Podrobnosti o prilagoditveni premiji so prikazane na zavihku s podrobnostmi za posamezen inštrument v trgovalni platformi.