Kritja

Vzvod

Pojem vzvod se uporablja, ko majhna sprememba v ceni sredstva, ki je osnova CFD-ja, povzroči večkratno povečanje donosa CFD-ja. Če je vzvod enak »10 %« (ali 1 : 10), bo sprememba cene osnovnega sredstva za 1 % spremenila ceno CFD-ja za 10 %. Vzvodi za vse inštrumente so na trgovalni platformi prikazani na povezavi »Podrobnosti« za posamezen CFD. Z vzvodom se ne pomnožijo samo dobički, pač pa tudi izgube.

Pri večjih vzvodih že majhne spremembe v ceni osnovnega sredstva povzročijo velike spremembe v donosih ali izgubah, sorazmerno pa se spremeni tudi znesek kritja.

Poziv h kritju

Vzdrževalno kritje je najmanjši znesek sredstev, ki ga stranka potrebuje za vzdrževanje odprte pozicije. Če vaša sredstva padejo pod ta znesek, bo Plus500 avtomatsko sprožila poziv h kritju in zaprla vse odprte pozicije, dokler vaša sredstva na računu ne presežejo zahtevane meje vzdrževalnega kritja.

V nekaterih primerih poziv h kritju ne bo sprožen, tudi če vaša sredstva padejo pod zahtevano kritje. Programska oprema Plus500 lahko namreč podaljša čas in trgovalcem omogoči, da položijo dodatna sredstva, ali da imetnik računa pozicijo sam zapre. Če je po preteku tega dodatnega časa pozicija še vedno odprta in ni bilo priliva dodatnih sredstev, potem bo pozicija ali pozicije zaprte pri razpoložljivi ceni, ki je veljavna v danem trenutku na naši platformi.

Primer poziva h kritju:

Prijavili ste se v sistem in s kreditne kartice naložili 600 USD.

 • Stanje: 600 USD (Pologi – Dvigi + D/I zaprtih pozicij)
 • Razpoložljivo stanje: 600 USD (Stanje + D/I odprtih pozicij – Začetno kritje)
 • D/I = 0 USD (Skupni dobiček in izguba vseh odprtih pozicij z vključenimi dnevnimi premijami)
 • Sredstva: 600 USD (Stanje + D/I odprtih pozicij)

11:30 – Kupite 10 delnic podjetja Google (CFD-jev) po ceni 540,00 USD.
Skupna vrednost nakupa znaša: 10 * 540,00 USD = 5.400 USD
Zahtevano začetno kritje za 10 delnic podjetja Google znaša 10 %: 540 USD
Zahtevano vzdrževalno kritje za vzdrževanje 10 delnic podjetja Google znaša 5 %: 270 USD

Če sredstva padejo pod 270 USD, prejmete poziv h kritju. Programska oprema Plus500 zapre odprte pozicije.

 • Stanje: 600 USD
 • Razpoložljivo stanje po nakupu delnic podjetja Google: 60 USD (600 USD – 10 % * 5.400 USD)
 • D/I = 0 USD
 • Sredstva: 600 USD (600 USD + 0 USD)

12:15 – Cena delnic podjetja Google pade na 520 USD.

 • Stanje: 600 USD
 • Razpoložljivo stanje: 0 USD (600 USD – 10 % * 5.400 USD + 10 * (520 USD – 540 USD))
 • D/I = –200 USD (10 * 520 USD – 10 * 540 USD)
 • Sredstva: 400 USD (–200 USD + 600 USD)

13:10 – Cena delnic podjetja Google pade na 490 USD. Prejmete poziv h kritju in programska oprema Plus500 zapre vašo pozicijo.

 • Stanje: 600 USD
 • Razpoložljivo stanje: 0 USD (600 USD – 10 % * 5.400 USD + 10 * (490 USD – 540 USD))
 • D/I = –500 USD (10 * 490 USD – 10 * 540 USD)
 • Sredstva: 100 USD (–500 USD + 600 USD)

Poziv h kritju prejmete, ker vrednost vaših sredstev znaša 100 USD, za vzdrževanje odprte pozicije 10 delnic podjetja Google pa potrebujete 270 USD. Programska oprema Plus500 zato zapre vašo pozicijo. Trenutno stanje na računu znaša:

 • Stanje: 100 USD (stanje se spremeni le pri zaprtju pozicije ali dvigu sredstev).
 • Razpoložljivo stanje: 100 USD (Pologi – Dvigi + D/I zaprtih pozicij)
 • D/I = 0 USD (ni odprtih pozicij)
 • Sredstva: 100 USD (Stanje + D/I odprtih pozicij)

Začetno kritje

Za odprtje nove pozicije morajo razpoložljiva sredstva na računu presegati zahtevano začetno kritje. Zahtevano začetno kritje je določeno za vsak finančni inštrument posebej.

Za prikaz zahtevanega začetnega kritja določenega inštrumenta odprite glavni zaslon trgovalne platforme Plus500, izberite želeni inštrument in na desni strani vrstice kliknite "Podrobnosti". Prikaže se pojavno okno z zahtevanim začetnim kritjem v zgornjem desnem kotu okna.

Vzdrževalno kritje

Če želite novo pozicijo ohraniti odprto, morajo razpoložljiva sredstva na računu presegati zahtevano vzdrževalno kritje. Zahtevano vzdrževalno kritje je določeno za vsak finančni inštrument posebej.

Za prikaz zahtevanega vzdrževalnega kritja določenega inštrumenta odprite glavni zaslon trgovalne platforme Plus500, izberite želeni inštrument in na desni strani vrstice kliknite "Podrobnosti". Prikaže se pojavno okno z zahtevanim vzdrževalnim kritjem v zgornjem desnem kotu okna.

Varnostni ukrep

V kolikor stranka ne zagotovi dodatnega kritja, se iz varnostnih razlogov pozicije zaprejo, da se prepreči zadolževanje stranke.