Odpiranje pozicije

Za 'dolgo pozicijo' pritisnite na gumb ‘Kupi’ poleg instrumenta na glavnem trgovalnem zaslonu.

Prikaže se pojavno okno z naslednjimi elementi (glede na izbrani inštrument so prikazana različna polja):
Znesek za nakup Forex: Vnesite količino osnovnih enot/lotov, ki jih želite kupiti.
Količina delnic: Vnesite število delnic, ki jih želite kupiti. Potrebujete le majhen delež dejanske vrednosti, ki jo kupujete.
Količina pogodb za indekse: Vnesite število pogodb, ki jih želite kupiti. Vsaka indeksna točka je enaka določeni vrednosti – običajno 1 USD ali 1 EUR, odvisno od trga, na katerem se trguje z izbranim indeksom.
Cena za zaprtje trgovanja z dobičkom (Ustavitev dobička): Vnesite znesek za zaprtje trgovanja z dobičkom, pri katerem želite inštrument prodati. Ta znesek je običajno največji znesek dobička, ki ga želite ustvariti pri poslu.
Cena za zaprtje trgovanja z izgubo (Ustavitev izgube): Vnesite znesek za zaprtje trgovanja z izgubo, pri katerem želite prodati inštrument. Ta znesek je običajno največji znesek izgube, ki ste ga pripravljeni utrpeti pri poslu.

S klikom na "Napredno" prikažete naslednji možnosti:
Premikajoča meja: Nastavite ceno za ustavitev izgube na število pip pod največjo ceno, ki jo inštrument doseže. Premikajoča meja za ustavitev izgube omogoča maksimiranje in zaščito dobička pri naraščanju cene ter omejitev izgub pri padanju cene.
Kupi le pri ceni (Omejeno naročilo): Nastavite ceno za nakup inštrumenta le v primeru, da tržna cena naraste nad ali pade pod nastavljeno ceno.

Če želite izvesti prodajo na kratko, na glavnem zaslonu ob inštrumentu pritisnite gumb "Prodaja" in po istem postopku izpolnite polja v pojavnem oknu.

Primer odpiranja pozicije:
Prijavili ste se v sistem in s kreditne kartice naložili 1.000 USD

 • Stanje: 1.000 USD (Pologi – Dvigi + D/I zaprtih pozicij)
 • D/I = 0 USD (Skupni dobiček in izguba vseh odprtih pozicij z vključenimi dnevnimi premijami)
 • Razpoložljivo stanje: 1.000 USD (Stanje + D/I odprtih pozicij – Začetna kritja)
 • Sredstva: 1.000 USD (Stanje + D/I odprtih pozicij)

20:07 – Kliknete "Nakup" nafte, ki se prodaja po ceni 60 USD na sodček:
Vaša merila so:
Število sodčkov: 100
Cena za zaprtje trgovanja z dobičkom: 64 USD
Cena za zaprtje trgovanja z izgubo: 55 USD
Skupna vrednost nakupa znaša: 100 * 60,00 USD = 6.000 USD
Zahtevano začetno kritje za nafto zanaša 10 %: 600 USD
Vzdrževalno kritje potrebno za vzdrževanje pozicije nafte znaša 5 %: 300 USD

 • Stanje: 1.000 USD
 • D/I = 0 USD. (Razpon pri nafti je običajno 5 centov, vaš D/I torej znaša –5 USD)
 • Razpoložljivo stanje po nakupu nafte znaša: 400 USD (1.000 USD – 10 % * 6.000 USD = 400 USD)
 • Sredstva: 1.000 USD (1.000 USD + 0 USD)

21:05 – Cena nafte naraste na 64 USD.

 • Stanje: 1.000 USD
 • D/I: +400 USD (100 * 64 USD – 100 * 60 USD)
 • Razpoložljivo stanje: 800 USD (1.000 USD – 10 % * 6.000 USD + 400 USD = 800 USD)
 • Sredstva: 1.400 USD (1.000 USD + 400 USD)

21:15 – Pred izvedbo prevzema dobička cena nafte naraste na 66 USD.

 • Stanje: 1.000 USD
 • D/I: +600 USD (100 * 66 USD – 100 * 60 USD)
 • Razpoložljivo stanje: 1.000 USD (1.000 USD – 10 % * 6.000 USD + 600 USD = 1.000 USD)
 • Sredstva: 1.600 USD (1.000 USD + 600 USD)

21:15 – Naročilo za prevzem dobička se izvede in pozicija se zapre. S tem poslom ste prislužili 600 USD.

 • Stanje: 1.600 USD
 • D/I: 0 USD (ni odprtih pozicij)
 • Razpoložljivo stanje: 1.600 USD
 • Sredstva: 1.600 USD