Investors

Plus500 Ltd > London Stock Exchange
Symbol: PLUS
Plus500 Ltd > London Stock Exchange
Symbol: PLUS
Plus500 Ltd > London Stock Exchange
Symbol: PLUS
RightLeft

Plus500 has developed and operates an online trading platform for retail customers to trade CFDs internationally over more than 2,100 different underlying global financial instruments comprising equities, indices, commodities, options, ETFs and foreign exchange. The Group enables retail customers to trade CFDs in more than 50 countries. The trading platform is accessible from multiple operating systems (Windows, smartphones (iOS, Android and Windows Phone), tablets (iOS, Android and Surface), Apple Watch and web browsers).

Investor Contacts

Elad Even-Chen
T +972 4 818 9503
ir@Plus500.com

Zavarovano s SSL

Plus500 je zaščitni znak Plus500 Ltd.Plus500 Ltd deluje preko naslednjih podružnic
Plus500CY Ltd je avtorizirana in regulirana s strani Ciprske Komisije za varnost in menjavo (Licenca št. 250/14).
Plus500CY je izdajatelj in prodajalec finančnih produktov, ki so opisani ali na voljo na tej internetni strani.
Plus500UK Ltd je pooblaščen in reguliran s strani Organa za finančno upravljanje (FCA). Št. registracije Organ za finančno upravljanje: 509909.
Plus500AU Pty Ltd AFSL #417727 izdano s strani Avstralske komisije za vrednostne papirje in naložbe