Profesionalni vlagatelji

Poglejte si priložnosti drugje.

Profesionalni trgovalci pri Plus500 niso prizadeti zaradi nedavnih omejitev vzvoda, ki veljajo za maloprodajne stranke. Plus500 svojim profesionalnim strankam nudi večino zaščit, ki jih nudi maloprodajnim strankam brez dodatnih stroškov.

Ali lahko zaprosite za profesionalni račun?

Ali lahko zaprosite za profesionalni račun?
Ste v enem četrtletju lanskega leta na relevantnem trgu opravili v povprečju 10 poslov ustrezne velikosti?
Vprašanje 1 od 3
Ali lahko zaprosite za profesionalni račun?
Ali vaš portfelj finančnih instrumentov presega 500.000 €?
Portfelj finančnih instrumentov vključuje:
 • Gotovino
 • Delnice
 • Derivate*
 • Trgovalni računi
 • Dolžniški instrument
Ne vključuje:
 • Premoženjski portfelji
 • Neposredno lastništvo surovin
 • Nemenjalna sredstva
*Samo gotovinski depoziti za financiranje/dobički iz investiranja v derivate.
Vprašanje 2 od 3
Ali lahko zaprosite za profesionalni račun?
Ste vsaj eno leto opravljali delo v ustrezni vlogi v finančnem sektorju?
Vprašanje 3 od 3
Ali lahko zaprosite za profesionalni račun?
Lahko ste upravičeni do zaprosila za profesionalni račun!
Ali že imate Plus500 račun?
Primerjalna tabela vzvodov (največji vzvod)
Drugi kriteriji
Primerjalna tabela vzvodov (največji vzvod)
Kategorija instrumentov Maloprodajni račun Profesionalni račun
Forex 1:30 1:300
Indeksi 1:20 1:300
Surovine 1:20 1:150
Delnice 1:5 1:20
Možnosti 1:5 1:5
ETF-ji 1:5 1:100
Kripto 1:2 1:20
Drugi kriteriji
Kriterijem Maloprodajni račun Profesionalni račun
Zaščita sredstev strank
Zaščita pred negativnim saldom
Najboljše izvršitve ukazov
Jasne in transparentne informacije
Finančna služba varuha človekovih pravic
ICF pravice -

Slikovni primer:

Ko prodajate 15.000 € EUR/USD CFD pri prodajni ceni 1,1750:

 • Maloprodajne stranke z vzvodom 1:30 bodo potrebovale začetno kritje v znesku 587.5 €.
 • Profesionalne stranke z vzvodom 1:300 bodo potrebovale začetno kritje v znesku 58.75 €.

Kdo se lahko prijavi za profesionalni račun?

Stranke, ki zadovoljijo vsaj 2 spodnja kriterija.

 • Primerna trgovalna aktivnost v zadnjih 12 mesecih

  V povprečju ste izvedli vsaj 10 transakcij na četrtletje, in sicer precejšnje velikosti, v zadnjih štirih četrtletjih na relevantnem trgu1 (pri Plus500 in/ali drugih ponudnikih).

 • Portfelj finančnih instrumentov čez 500.000 € (vključno s prihranki v gotovini in finančnimi instrumenti)

  Od vas se ne bo zahteval polog tega zneska.
  Velikost vašega portfelja finančnih instrumentov2 presega 500.000 €.

 • Ustrezne izkušnje v sektorju finančnih storitev

  Delate/ste delali v finančnem sektorju vsaj eno leto na profesionalnem položaju, ki zahteva znanje povezanih transakcij ali storitev.

1 Relevantni trg - OTC derivati, kot so vzvodni CFD-ji, valutni pari, stave na razliko.
2 Portfelj finančnih instrumentov vključuje delnice, derivate (samo denarne depozite za financiranje dobičkov iz investicij v derivate), dolžniške instrumente in denarne depozite. Ne vključuje portfelje premoženja, neposrednega lastništva surovin ali predvidenih vrednosti vzvodnih instrumentov.

Pogodbe na razliko so kompleksni instrumenti in prinašajo veliko tveganje hitre izgube denarja zaradi finančnega vzvoda. Pri trgovanju s pogodbami na razliko pri tem ponudniku denar izgubi 80,6% računov malih vlagateljev. Razmislite, ali razumete, kako delujejo CFD-ji, in ali se lahko odločite za veliko tveganje, da boste izgubili denar.

24-urna podpora
Potrebujete pomoč?
24-urna podpora