Profesionalno trgovanje

Evropski organ za vrednostne papirje in trge (ESMA) je izdal svoje ukrepe, ki bodo od 1. avgusta 2018 vplivali na maloprodajne račune. Ukrepi se v glavnem nanašajo na vzvod, na pozive h kritju in na zaščito proti negativnemu saldu.

Profesionalni računi niso podvrženi omejitvam vzvodov ESMA.

Pogodbe na razliko so kompleksni instrumenti in prinašajo veliko tveganje hitre izgube denarja zaradi finančnega vzvoda. Pri trgovanju s pogodbami na razliko pri tem ponudniku denar izgubi 80,6% računov malih vlagateljev. Razmislite, ali razumete, kako delujejo CFD-ji, in ali se lahko odločite za veliko tveganje, da boste izgubili denar.

Stolpični grafikon in krožni grafikon o finančnem poročilu

Kaj to pomeni?

Ukrepi ESMA ne veljajo za profesionalne račune. Poglejte si razlike med maloprodajnim računom in profesionalnim računom v primerjalni tabeli spodaj:


Primerjalna tabela vzvodov (največji vzvod)
Drugi kriteriji
Primerjalna tabela vzvodov (največji vzvod)
Kategorija instrumentov Maloprodajni račun Profesionalni račun
Forex 1:30 1:300
Indeksi 1:20 1:300
Surovine 1:20 1:150
Delnice 1:5 1:20
Možnosti 1:5 1:5
ETF-ji 1:5 1:100
Kripto 1:2 1:20
Drugi kriteriji
Kriterijem Maloprodajni račun Profesionalni račun
Zaščita sredstev strank
Zaščita pred negativnim saldom
Najboljše izvršitve ukazov
Jasne in transparentne informacije
Finančna služba varuha človekovih pravic
ICF pravice -

Slikovni primer:

Ko prodajate 15.000 € EUR/USD CFD pri prodajni ceni 1,1750:

 • Maloprodajne stranke z vzvodom 1:30 bodo potrebovale začetno kritje v znesku 587.5 €.
 • Profesionalne stranke z vzvodom 1:300 bodo potrebovale začetno kritje v znesku 58.75 €.

Kdo se lahko prijavi za profesionalni račun?

Stranke, ki zadovoljijo vsaj 2 spodnja kriterija.

 • Primerna trgovalna aktivnost v zadnjih 12 mesecih

  V povprečju ste izvedli vsaj 10 transakcij na četrtletje, in sicer precejšnje velikosti, v zadnjih štirih četrtletjih na relevantnem trgu1 (pri Plus500 in/ali drugih ponudnikih).

 • Portfelj finančnih instrumentov čez 500.000 € (vključno s prihranki v gotovini in finančnimi instrumenti)

  Od vas se ne bo zahteval polog tega zneska.
  Velikost vašega portfelja finančnih instrumentov2 presega 500.000 €.

 • Ustrezne izkušnje v sektorju finančnih storitev

  Delate/ste delali v finančnem sektorju vsaj eno leto na profesionalnem položaju, ki zahteva znanje povezanih transakcij ali storitev.

1 Relevantni trg - OTC derivati, kot so vzvodni CFD-ji, valutni pari, stave na razliko.
2 Portfelj finančnih instrumentov vključuje delnice, derivate (samo denarne depozite za financiranje dobičkov iz investicij v derivate), dolžniške instrumente in denarne depozite. Ne vključuje portfelje premoženja, neposrednega lastništva surovin ali predvidenih vrednosti vzvodnih instrumentov.

24-urna podpora
Potrebujete pomoč?
24-urna podpora